Mezi naše služby klientům patří:

 • osobní schůzka s našim makléřem u nás nebo v dané nemovitosti
 • profesionální zpracování nabídky našich služeb dle potřeby a požadavků klienta

Dále vám nabízíme tyto služby:

Finanční služby

 • zajištění financování nemovitostí
 • pojištění nemovitostí
 • advokátní úschovna peněz
 • výkupy nemovitostí
 • oddlužení klienta – vyplacení úvěrů, exekucí, zástav
 • vyhledávání investičních příležitostí
 • prověření kupujícího i nájemce, prověření rizikovosti osob, zda nemají exekuce či insolvence

Právní služby

 • smlouvy o smlouvě budoucí
 • kupní smlouvy
 • dohody o převodu členských práv a povinností v družstvech
 • směnné smlouvy
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o půjčce
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • řešení exekucí, zástav a jiná omezení
 • výmaz zástav a jiných věcných břemen

Obchodní služby

 • vyhledávání klientů a nemovitostí
 • profesionální inzerce v námi užívaných médiích
 • posouzení a odstranění právních vad, které brání prodeji (věcná břemena, zástavy, exekuce a jiná omezení, dále dědictví a restituce)
 • eliminace rizika spojená s pronájmem nemovitostí, kauce, právní ochrana
 • věcná břemena, předkupní práva, dělení pozemků, výmazy zástav a omezení
 • odborné posouzení tržní ceny nemovitostí
 • zajištění znaleckého posudku
 • seznámení s daňovými povinnostmi
 • zajištění vypracování PENB

Věříme, že se i vy stanete našimi spokojenými klienty, kteří se na nás znovu s důvěrou obrátí.

ATHOS reality, s.r.o.